duitse-herder-en-kinderen-2
Hulphond
Inge Vos
Hulphond
12/11/2023

Zijn honden geschikt als therapiedieren voor kinderen?

12/11/2023

Honden zijn zeer geschikt om in te zetten bij kinderen die een bepaalde therapie nodig hebben

Het zijn uiteraard goed getrainde honden, die een kind bijvoorbeeld troost kunnen bieden door het hoge knuffelgehalte van de hond.

Ze kunnen kinderen afleiden, maar ook van angsten afhelpen. 

Als gezelschapsdier worden honden al lange tijd ingezet. 

Hulphond

Ook om mensen te helpen met de dagelijkse dingen zoals

 • het licht aandoen
 • iets oprapen
 • een la opentrekken
 • te begeleiden 

...hebben honden hun diensten al bewezen. 

Therapiehonden zijn effectief, zowel bij volwassenen als bij kinderen. 

Je zult waarschijnlijk weleens hebben gelezen of gehoord dat kinderen die (bijna) niet praten wel verhalen vertellen tegen een hond. 

Een therapiehond straalt rust en vriendelijkheid uit en heeft geen drempels in de omgang.

Meerwaarde therapiehonden?

De hulphonden ken je waarschijnlijk al:

 • de blindengeleidehond
 • de politiehond
 • de douanehond
 • de speurhond

Honden kunnen voor allerlei zaken worden opgeleid. 

Dat geldt ook voor therapiehonden. 

Zij helpen mensen van alle leeftijden om contact te maken, ook in te zetten bij kinderen. 

Het is een fijne hulp voor de therapeut. 

De hond leidt het kind op een fijne manier af. Een zacht aaibaar dier dat niet oordeelt of veroordeelt. 

Verandering door een therapiehond

Je kunt bij hem zijn wie je bent en je hoeft je niet anders voor te doen. 

Deze getrainde hulphond reageert op alles wat een kind (of volwassene) doet.

"Het kind “leest” via de hond zijn eigen gedrag"

Verandert zijn gedrag dan gaat de hond ook anders reageren. 

Het kind leert door ervaring welke gevolgen zijn gedrag heeft. 

De therapiehond is van meerwaarde bij verschillende behandelmethodes. 

Denk aan hulp bij 

 • logopedie
 • speltherapie
 • fysiotherapie
 • ergotherapie

Het zal je niet verbazen dat een therapiehond aan bepaalde eisen moet voldoen.

De eisen om als therapiehond voor kinderen te worden gebruikt

Een therapiehond moet perfect luisteren, goed gesocialiseerd zijn, wil graag aangeraakt worden. 

Hij is rustig, zal kinderen nooit omverlopen, nooit gaan blaffen en is zeer vriendelijk. 

“Er zit niets kwaads in”, zo spreekt men er in de volksmond over. 

Welke hondenrassen voor een therapiehond?

Bijna alle hondenrassen zijn geschikt

Maar omdat elke hond uniek is, zijn er bij alle rassen wel honden te vinden die zeer geschikt en minder of niet geschikt zijn. 

Voorwaarden zijn kortom: 

 • de hond krijgt graag aandacht
 • is dol op mensen
 • heeft een rustig karakter

De therapiehond (co-trainer) is gecertificeerd en werkt samen met een professional. 

Inzet therapiehond

Therapiehonden worden ingezet bij kinderen met ADHD, autisme, een pestverleden, bij onzekere en angstige kinderen

Door therapie met honden leren de kinderen spelenderwijs om te gaan met hun problematiek. 

Ze leren voor zichzelf op te komen en bijvoorbeeld om hun boosheid op de juiste manier te uiten.   

Vergoeding therapiehond

Of je voor een vergoeding in aanmerking komt als er een therapiehond voor jouw kind wordt ingezet dien je na te vragen bij je eigen zorgverzekering. 

Er zijn veel voorwaarden waaraan je moet voldoen. 

Vraag het na voordat jij in financiële problemen komt door hoge rekeningen. 

"Tip: heb je een PGB, vraag na of daaruit een vergoeding betaald kan worden"

Denk verder ook aan jouw gemeente. 

Wat kan zij voor je betekenen als je hulp nodig hebt voor jouw kind. 

Zelfredzaamheid is zwaarwegend om een bedrag toe te kennen. Laat je niet wegsturen, laat je informeren wat de opties zijn.    

Reacties