positieve-bekrachtiging-bij-een-hond
Opvoeden
Inge Vos
Opvoeden
09/13/2023

Het belang van positieve bekrachtiging in hondentraining - Over belonen en straffen

09/13/2023

Positieve bekrachtiging werkt bij een hond. 

Ontdek hier hoe je dit het beste kunt aanpakken met jouw hond.

Je leert in dit artikel ook waarom straffen weinig zin heeft.

Positieve bekrachtiging bij een hond – inhoudsopgave:

positieve-bekrachtiging-bij-een-hond-aandachtPositief bekrachtigen is uiteindelijk natuurlijk leuk voor allebei!

Belonen is voor allebei prettig

Onderschat het belang van positieve bekrachtiging niet, deze is erg groot.

De hond zal graag voor je “werken” als hij op een prettige manier wordt bejegend en wordt beloond.

Ook voor de eigenaar/het baasje is het erg fijn om op een leuke manier met de hond bezig te zijn.

Gewoon zonder geschreeuw en gemopper, maar op een vrolijke toon. En door veel te belonen met iets lekkers, de stem, een aai of kort spel.

Hoe voel jij je vandaag?

Ga daarom nooit met de hond aan de slag als je zelf niet goed in je vel zit.

Je loopt de kans dat je jouw rothumeur botviert op de hond, nooit doen natuurlijk.

Je neemt een hond voor de gezelligheid of om ermee te werken in bepaalde beroepen.

Een goede verstandhouding tussen beide partijen is essentieel voor het beste resultaat en op de eerste plaats voor het vertrouwen in elkaar.

Consequent zijn is van belang

Een consequente en eerlijke aanpak hoort daarbij.

Een hond vergeet niets, dus wanneer jij jouw woede op hem loslaat (hetgeen uit wanhoop of machteloosheid gebeurt), zal hij dit onthouden.

En daardoor niet precies meer weten wat hij aan jou heeft.

De ene keer ben je poeslief en de andere keer woedend. Dat snapt hij echt niet.

“Jouw houding en consequente aanpak is zeer belangrijk voor de hond om zich bij jou veilig te voelen”

Een veilig gevoel is een voorwaarde om goed voor jou te kunnen”werken”.

Leef je in de hond in, hij denkt niet zoals de mensen.

Steun hem bij alles, ook als hij een mindere dag heeft en hij zal een vriend zijn voor het leven.

Waarom positieve bekrachtiging werkt bij honden

Een hond werkt graag voor jou, maar….. doet hij dat om jou een plezier te doen?

Nee, hij doet dat voor zijn eigen gewin.

Dat betekent dat hij commando’s zal opvolgen als er iets positiefs tegenover staat.

Een positieve bekrachtiging omdat hij naar je luistert. Dat kan het volgende zijn:

 • een koekje
 • een aai over zijn bol
 • een kort spel

Probeer uit wat voor jouw hond het beste werkt. Je kunt het ook afwisselen.

Als jij voor een baas werkt werk je ook niet voor niets, je wilt ervoor betaald worden.

Zo geldt dat ook voor de hond, hij wil er iets voor terug als hij gehoorzaamt.

Je leert je hond van alles aan door hem te belonen. Dat heeft hij meteen door.

“Hij wordt er beter van als hij naar je luistert, hij krijgt wat lekkers of extra aandacht”

Dit gedrag zal hij blijven vertonen als jij blijft belonen.

Het moet voor hem de moeite waard zijn.

positieve-bekrachtiging-bij-hondenAlle honden zijn gevoelig voor de juiste beloningen!

Stoppen met belonen?

Stop jij met belonen en krijgt hij van een andere huisgenoot wel wat lekkers dan zal hij snel “vreemdgaan”.

De beloning moet zoals gezegd de moeite waard zijn, dus kies iets wat hij lekker vindt of speel met hem een spel dat hij graag doet.

Merk je dat hij er niet zoveel zin meer in heeft om jou te behagen…

Dan zul je op zoek moeten naar een super beloning, waarvoor hij nog wel van de bank komt.

Positieve bekrachtigingstechnieken voor gedragstraining

Met positieve bekrachtigingstechnieken stimuleer je gewenst gedrag.

Je beloont goed gedrag door het te bevestigen met iets lekkers of iets leuks.

Het zijn altijd hond vriendelijke en pijnvrije technieken die je gebruikt bij het trainen.

“Belonen van gewenst gedrag en nalaten van de beloning bij ongewenst gedrag”

Er worden nooit straffen gegeven waarbij de hond pijn en/of angst voelt.

Wat doe je wel tijdens het positief bekrachtigen?

 1. Gewenst gedrag moet je prijzen en belonen.
 2. Ongewenst gedrag dien je te negeren, probeer de hond af te leiden.
 3. Ben consequent.
 4. Train niet te lang achterelkaar, de hond kan zich wellicht niet zo lang concentreren (puppy bijvoorbeeld) en bij een oefening die hij al kent kan hij zich gaan vervelen.
 5. Zorg dat het leuk is en blijft en speel veel met de hond.
 6. Een beloning hoeft niet altijd eetbaar te zijn, kent de hond de commando’s, weet hij wat er van hem wordt verwacht, bouw de beloning rustig af of beloon met een aai, een vriendelijk woord of een spel.

Wat doe niet tijdens het positief bekrachtigen?

 1. Ga niet schreeuwen tegen de hond als hij niet doet wat jij wilt. Het is een teken van onmacht, niet doen, blijf altijd rustig. De hond kan bang van je worden als jij je stem verheft, zeker als een hond wat gevoelig is. Het is ook totaal overbodig en leidt nergens toe. Houd het positief.
 2. Leer de hond niet teveel tegelijkertijd aan, maak het hem niet te moeilijk. Voor de hond moet het een spel zijn, iets wat hij graag doet en waarin hij steeds beter wordt naarmate jij hem positief begeleidt.
 3. Beloon niet te laat, beloon op het moment dat hij iets goed doet en geen tel later.

positieve-bekrachtiging-bij-een-hond-belonenOp het juiste moment belonen is van belang!

Vergelijking tussen positieve bekrachtiging en straf in hondentraining

Straf in de hondentraining is geen straf zoals jij wellicht denkt.

Zoals het vroeger ging (met speciale halsbanden, denk aan de prikband, stroomband), maar bestaat uit het negeren van ongewenst gedrag en oefenen totdat het gewenste gedrag beklijft.

“Je steekt jouw energie niet in straffen, maar in ombuigen van ongewenst gedrag naar gewenst gedrag”

Positieve bekrachtigen voor het beste resultaat

Positieve bekrachtiging is de hond belonen voor het gedrag dat jij van hem wilt.

De hond wordt geen pijn gedaan en hij wordt niet bang gemaakt door lijfelijk straf of stemverheffing.

Zorg voor een heel positieve benadering van een dier, waardoor je de beste resultaten zult behalen.

De hond zal graag voor je werken, wat voor hem spelen met de baas betekent.

Stel wel duidelijke grenzen dat heeft hij zeker nodig om prettig gezelschap te zijn.

“Doe dat door met een lage stem “nee” of “foei” te zeggen als hij iets doet wat niet mag”

Bij een puppy helpt het om hem af te leiden.

Negeren kan ook helpen, zet hem even op een aparte plek.

“Straf” nooit te lang en nooit hard, omdat een hond dan onzeker kan worden, agressief, bang van je kan worden.

Het veroorzaakt veel stress bij de hond als zijn baasje boos wordt.

Reacties